PROTOKÓŁ Nr II /2014 z obrad II sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.