W sprawie:
wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych niewymienionych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/36/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.