W sprawie:
zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014-2017”


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/35/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-26