W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowiec w gminie Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/33/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-26