W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/31/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.