W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jasna, Żuławka Sztumska,gmina Dzierzgoń.

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/30/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.