Sprawozdanie z kontroli w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o gnrsp.