Zasady przyznawania dodatku specjalnego i nagród Skarbnikowi Dzierzgonia zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu.