Uchwała Nr 017/g316/D/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 styczni 2019 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanwego defizytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Dzierzgoniu na 2019 rok.

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dzierzgoń na lata: 2019-2027 wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.