PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2019 R.!

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

OD 1 LIPCA 2019 r. OBOWIĄZUJĄ OGÓLNOKRAJOWE WZORY INFORMACJI ORAZ DEKLARACJI PODATKOWYCH

1. WZÓR INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLNANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

2. WZÓR INFORMACJI O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

3. WZÓR INFORMACJI O LASACH ORAZ DEKLARACJE NA PODATEK LEŚNY (Dz. U. z 2019 r. 1126)

Formularze dostępne są:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2018 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na III sesji w dniu 29 listopada 2018 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1004), która wynosi 54,36 zł za 1 dt .


INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2018 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na III sesji w dniu 29 listopada 2018 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2019 rok ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1005), która wynosi 191,98 zł za 1 m3 .