Wojciech Demko - Urząd Miejski w Dzierzgoniu - zastępca burmistrza - oświadczenie majątkowe za 2018 r.