BURMISTRZ DZIERZGONIA

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń

1. Lokalizacja: ul. Słoneczna, Dzierzgoń.

2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana.