BURMISTRZ DZIERZGONIA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń

1. Lokalizacja: Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń.

2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana.