OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych - 1 etat