Nr karty: SOK.5310.2.2018

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257


Nazwa usługi: Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych

Miejsce załatwienia sprawy


Referat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia ,stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, wojska, p.poż., kultury, sportu i zdrowia


Urząd Miejski, pokój nr 27, II piętro,

tel. 552762501 wew. 49,

e-mail: aleksandrawiniarz@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, złożone nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

2. Załączniki: wymagane opinie oraz warunki określone art. 25 i 26 ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017 r., poz. 799)

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30,

środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł. Wpłata na rachunek bankowy: Gmina Dzierzgoń

BS Dzierzgoń 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 799);

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r.,, poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej

Data wydania karty

23.05.2012

Data aktualizacji

18.01.2018

Kartę opracował

Aleksandra Kun


Kartę sprawdził

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził

Elżbieta Domańska