<>

 TI.6840.4.Z3/12

KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257, sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, wew. 42, pokój Nr 27 , tel. 55 276 2501 wew. 26

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl, agnieszka.gumuła@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

Postępowanie prowadzone z Urzędu.

W przypadku inicjatywy prywatnej wymagane są:

1. Wniosek  zainteresowanego.

2. Mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością.

Miejsce  składania  dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek ,czwartek, od godziny 7:30  do godziny 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30 , środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 6 miesięcy, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu uzyskania niezbędnych opinii.

Podstawa  prawna

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Uchwała Nr IX/114/2019  Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 października 2019 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Tryb odwoławczy

Czynności przetargowe i rozstrzygnięcia mogą być zaskarżone w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu do Burmistrza Dzierzgonia

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak.

Wniosek do pobrania

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

13.07.2020

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun