KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257 e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:  Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości

Miejsce  składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek  od godz.7:30 do godz. 15:30,  piątek od godz. 7:30 do godz. 14;30, środa od godz. 8:00 do godz. 17:00

 

Opłata skarbowa/opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 6 miesięcy, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu uzyskania niezbędnych opinii.

 

Podstawa  prawna

Art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65).

Uchwała Nr IX/114/2019  Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 października 2019 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

Cena sprzedaży nieruchomości odbywa się w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę.

Koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy ponosi nabywca.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy, a także sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.

Wniosek do pobrania

Wniosek o nabycie nieruchomości

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

10.07.2020

 

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun