TI.6845.1.Z2.3/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi : Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu  lub użyczenia

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, stanowisko ds. obszarów wiejskich i nieruchomości komunalnych.

Urząd Miejski , pokój nr 27, II piętro, tel.055 276 25 01 wew. 26 , agnieszka.gumuła@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek zainteresowanego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Bez opłat skarbowych

Termin załatwienia sprawy

Od  1 do 2 miesięcy

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

2) Uchwała Nr IX/114/2019Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30.10. 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych własności Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Dz. Urzęd. Woj. Pom. z 2019r., poz.5429)

3)Zarządzenie Burmistrza Dzierzgonia nr 94/2015 z dnia 8 maja 2015 r .i Zarządzenie  Burmistrza Dzierzgonia nr497/2016 z dnia  29 grudnia 2016r.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek należy złożyć przed upływem terminu dzierżawy, najmu lub użyczenia

Wniosek do pobrania

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

Data wydania karty:

18.05.2012r.

Data aktualizacji:

23.09.2020 r.

Kartę opracowała:

Agnieszka Gumuła

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta

Szewczun