Mirosław Szmigiel - Radny Rady Miejskiej - oświadczenie majatkowe za 2017 r.