Katarzyna Daniela Przybysz - Dyrektor SP w Dzierzgoniu - oświadczenie majątkowe za 2017 r.