Aleksander Grzegorz Ratajczak - Prezez Zarządu RPWiK w Dzierzgoniu  - oświadczenie majątkowe za 2017 r.