Leszek Sarnowski - Prezes Zarądu RTI  - oświadczenie majątkowe za 2017 r.