Dominika Kulik - Dyrektor SP w Bruku - oświadczenie majątkowe za 2017 r.