Marta Budzińska - Dyrektor MOPS w Dzierzgoniu -  oświadczenie majątkowe za 2017 r.