Alicja Podlewskia - Urząd Miejski w Dzierzgoniu - zastępca burmistrza (sekretarz) - oświadczenie majątkowe za 2017 r.