Nr karty USC.5351.03.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: Przepisanie dziecka na pochodzące z małżeństwa


Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40, usc@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

  • Dowody osobiste rodziców /do wglądu/,

  • Oryginał dowodu wpłaty /na konto tego USC gdzie jest sporządzony akt urodzenia/

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Jeżeli akt urodzenia został sporządzony w Dzierzgoniu, opłata skarbowa 11, zł,

Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie (jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego)

Podstawa prawna

- art. 88 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 682),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje


Oświadczenie o przepisaniu dziecka na pochodzące z małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu Plac Wolności 1,pokój nr 15.

Wniosek do pobrania


USC-1, USC-2

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:


Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun