W sprawie:
powołania komisji ds. zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu sportu i propozycji podziału środków na rok 2015

Data uchwały:
2015-02-24

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 52/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-24