Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
STANOWISKO DS. REAGOWANIA KRYZYSOWEO, POWODZIOWEGO, WOJSKA, BHP, P.POŻ, KULTURY, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, ROZWOJU TURYSTYKI, ZDROWIA I PROMOCJI – 1 etat