W sprawie:
zmiany budżetu na 2015 rok

Data uchwały:
2015-02-23

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 49/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-23