W sprawie:
określenia wzoru oferty, wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wyboru sprawozdana z wykonania tego zadania

Data uchwały:
2015-02-19

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 47/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-19