W sprawie:
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulminu

Data uchwały:
2015-02-19

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 46/2015

Podjęta przez:
Buirmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-19