W sprawie:
powołania Komisji Przetargowej

Data uchwały:
2015-02-18

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 44/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-18