W sprawie:
powołania komisji konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Data uchwały:
2015-02-13

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 43/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-13