W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Data uchwały:
2015-02-04

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 40/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-04