W sprawie:
powołania komisji do wyłonienia kandydata do prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Dzierzgoniu

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 31/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-29