W sprawie:
określenia regulaminów wyboru Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Zastępców Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Członków Zarządów...

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 30/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-29