W sprawie:
zwołania Zebrań Wiejskich w Sołectwch i Ogólnych Zebrań Mieszkańców w Osiedlach Gminy Dzierzgoń w celu przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek ...

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 29/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-29