Dominika Kulik - Dyrektor SP w Bruku - oświadczenie majątkowe za 2016 r.