Leszek Sarnowski - Prezes Zarądu RTI  - oświadczenie majątkowe za 2016 r.