Kazimierz Bieliński - Prezez Zarządu RPWiK w Dzierzgoniu  - oświadczenie majątkowe za 2016 r.