Alicja Podlewskia - Urząd Miejski w Dzierzgoniu - zastępca burmistrza (sekretarz) - oświadczenie majątkowe za 2016 r.