Mirosław Szmigiel - Radny Rady Miejskiej - oświadczenie majatkowe za 2016 r.