W sprawie:
powołania zespołu zadaniowego do sprawdzenia stanu technicznego wyremontowanych odcinków dróg

Data uchwały:
2015-01-23

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 25/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-23