Sebastian Zieliński - Radny Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2016 r.