W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 17/07 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 08 stycznia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Dzierzgoniu

Data uchwały:
2015-01-19

Numer uchwały:
Zarządzenie 24/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-19