W sprawie:
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Data uchwały:
2015-01-14

Numer uchwały:
Zarządzienie nr 23/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-14