W sprawie:
powołania zespołu zadaniowego do sprawdzenia stanu technicznego wybudowanego obiektu i zainstalowanych urządzeń.

Data uchwały:
2015-01-14

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 22/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-14