Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych