Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych dla członków komisji wyborczych