W sprawie:
zatwierdzenia zmiany do wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.


Data uchwały:
2016-11-23

Numer uchwały:
XXIII/183/2016

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.